Najviši higijenski standardi

Tetoviranje ne treba i ne smije imati bilo kakav utjecaj na vaše zdravlje i zato je najvažnije pitanje kod svakog ulaska u tattoo salon – kakvi me higijenski standardi očekuju? Savjesnost majstora i obaveza upotrebe tehnologije sterilizacije naš su zaštitni znak, a u nekoliko rečenica opisati ćemo kakav se sterilizacijski protokol i oprema koristi u našim salonima.

Naša oprema za piercing i tetoviranje je kompletno jednokratna i sterilna. Kao uvoznici opreme, boja i nakita, imamo potrebne dozvole za uvoz i korištenje istih i obavezni smo testirati njihovu neškodljivost i sterilnost kao i kvalitetu materijala nakita. Igle se pred mušterijama prije tetoviranja ili piercinga otvaraju iz originalnog i sterilnog pakiranja. Produžeci kroz koje igla prolazi su plastični, sterilni i jednokratno se upotrebljavaju.

Kod većine drugih tattoo studija naići ćete na metalne produžetke koje je potrebno sterilizirati prije ponovne upotrebe Takav način nije potpuno siguran i mi ga iz tog razloga ne koristimo.

Radna površina je prije i nakon svake mušterije sterilizirana, mašinica ima zaštitnu foliju i majstori, naravno, cijelo vrijeme rade s rukavicama.

Isključivo jednokratna oprema

U našim salonima se koristi isključivo jednokratna oprema kao najsigurnija u procesu tetoviranja. Našim klijentima nastojimo osigurati potpunu sigurnost a kao dokaz koristimo činjenicu da smo salon u kojem nerijetko radimo tattoo i djeci koju roditelji dovedu po preporuci, imajući na umu naše besprijekorne higijenske standarde.

Koristimo jednokratne igle upakirane u originalne omote sa specificiranim datumom valjanosti, potvrdom sterilnosti i načina na koji su sterilizirane. Ukoliko je omotnica otvorena ili tvornički oštećena ne koristimo ju i majstor mora uzeti drugu!

I sterilni plastični držači igala – tube, su kod nas jednokratna oprema koja se baca nakon upotrebe i na taj način sprečava moguća kontaminacija.

Igle i tube su sterilizirane E.O. plinom u tvornici koja ih proizvodi. Naš studio uvozi isključivo proizvode s EU certifikatom koji podliježe visokim standardima. Naš salon se bavi i uvozom i prodajom igala, a s obzirom na to da su navedeni predmeti medicinska oprema podliježu rigoroznim provjerama pri uvozu u Republiku Hrvatsku. Tattoo studio Točka je od Agencije za lijekove dobio dozvolu za uvoz igala u Hrvatsku. Prilikom svakog uvoza i sastav i sterilnost boja za tetoviranje je analiziran od Zavoda za javno zdravstvo čime se potvrđuje njihova ispravnost i neškodljivost.

r

KOMPLETNA oprema se nakon obavljenog posla baca u posebne kontejnere koje odvozi tvrtka s licencom za zbrinjavanje opasnog otpada.

Sistemi sterilizacije ostale opreme

Autoclave sterilizacijski sistemi

Autoclave sistem pomoću vruće pare pod tlakom u relativno kratkom roku steriliziraju radnu opremu. Savjesnim i stručnim korištenjem dobijaju se besprijekorni rezultati steriliziranja.

Suhi sterilizacijski sistemi

Suhi sterilizacijski sistem koristi isključivo visoku temperatura (bez pare) a ovaj tip sterilizatora diže temperaturu do 200 ̊ C krou višesatnu sterilizaciju. I ovo je dobar način sterilizacije, naravno; pod uvjetom da se koristi stručno i savjesno.